หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมเครื่องมือพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์
สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมเครื่องมือพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-03-26 15:45:39

สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์จัดโครงการอบรมเครื่องมือพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ 

   เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น. สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเครื่องมือพื้นฐานทางห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาเพิ่มพูนความรู้ และทักษะการใช้เครื่องมือทางนิติวิทยาศาสตร์ให้แก่นักศึกษาในด้านการตรวจพิสูจน์พัฒนาประสิทธิภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบ ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา