หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุมน หนูคง ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุมน หนูคง ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-12-13 19:32:49

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุมน หนูคง ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น

              เมื่อวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบดอกไม้แสดงความยินดี กับ อาจารย์ ดร.จารุมน หนูคง ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการที่สูงขึ้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ลานหน้าสำนักงานคณบดี ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา