หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-11-25 13:02:24

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4

เมื่อวันจันทร์ที่ 6  พฤศจิกายน 2566 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 นำโดย อาจารย์ ดร.สุนิสา ราชิวงค์ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาเเละสุขภาพ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยอาจารย์ประจำสาขาวิชา ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา