หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมสัญจร พบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (ออนไลน์)
ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมสัญจร พบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (ออนไลน์)

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-10-06 23:23:15ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมสัญจร

พบสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ (ออนไลน์)

วันพุธ ที่ 6 ตุลาคม 2564 รศ.ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมทีมผู้บริหาร ร่วมประชุมหารือแนวทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ