หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมระดมความคิด จัดทำหลักสูตร Sandbox ด้านสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมระดมความคิด จัดทำหลักสูตร Sandbox ด้านสิ่งแวดล้อม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-05-17 10:57:13


วันศุกร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีม คณาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ประชุมหารือระดมความคิดในการจัดทำหลักสูตร Higher Education Sandbox ด้านสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี