หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้ในการประกอบวิชาชีพ ส่งเสริมและพัฒนารายได้ของคนในชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้ในการประกอบวิชาชีพ ส่งเสริมและพัฒนารายได้ของคนในชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-05-06 15:28:19


คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมคณาจารย์จากสาขาวิชาต่างๆ ลงพื้นที่ดำเนินการโครงการบริการวิชาการ ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564) "ยกระดับรายได้โดยใช้วัตถุดิบเอกลักษณ์พื้นถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้เพื่อให้ความรู้ด้านการประกอบวิชาชีพ ส่งเสริมและพัฒนารายได้ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ตำบลบางคนที ตำบลบางแค และตำบลแพรกหนามแดง จังหวัดสมุทรสงคราม อีกทั้งยังสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์ วัตถุดิบที่ขาดแคลนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการอีกด้วย (วันพุธ ที่ 5 พฤษภาคม 2564)