หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม บริการเก็บตัวอย่าง บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าก ประเทศไทย
ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม บริการเก็บตัวอย่าง บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าก ประเทศไทย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-02-13 14:43:00

ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาวิทย์ฯ สิ่งแวดล้อม บริการเก็บตัวอย่าง บริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าก ประเทศไทย

   เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ร่วมกับ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้มอบหมายให้นักวิทยาศาสตร์และบุคลากรของศูนย์วิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย นางสาววรากร โฉมโสภา นางสาวนลินนิภา ขุนสกล นายทิภากรณ์ ปลีแก้ว และนางสาวกชกร ชิราพฤกษ์ เดินทางไปบริการวิชาการในการเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวัดเชื้อที่มือของพนักงาน โรงงานบริษัท คิมเบอร์ลี่ย์-คล๊าก ประเทศไทย จังหวัดสมุทรปราการ