หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > วิทยาศาสตร์ฯ สวนสุนันทา ผลักดันหลักสูตรสู่สากล
วิทยาศาสตร์ฯ สวนสุนันทา ผลักดันหลักสูตรสู่สากล

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-02-13 14:53:03

วิทยาศาสตร์ฯ สวนสุนันทา ผลักดันหลักสูตรสู่สากล

   เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ได้รับมอบหมายจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับ Professor Robert Evans, Dean International, Professor of Accounting. Faculty of Business and Law และ Ms.Monica Wong, Global Partnerships Consultant & Protocol Officer Global Curtin จาก Curtin University ประเทศออสเตรเลีย เพื่อหารือข้อตกลงในการจัดทำหลักสูตร 2+1+1 ร่วมกันระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ Curtin University โดยมีตัวแทนคณาจารย์เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา