หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > ดร.สุนิสา ราชิวงค์ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้พานักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ลงปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการ ในการจัดแข่งขันกีฬาว่ายน้ำระดับเยาวชน ”Children’s Happy Day by KIS”
ดร.สุนิสา ราชิวงค์ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ได้พานักศึกษา ชั้นปีที่ 2 ลงปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการ ในการจัดแข่งขันกีฬาว่ายน้ำระดับเยาวชน ”Children’s Happy Day by KIS”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-02-09 09:47:08

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2567 นำโดยอาจารย์ ดร.สุนิสา ราชิวงค์ หัวหน้าสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้พานักศึกษาสาขาวิทย์กีฬาฯ ชั้นปีที่ 2 ลงปฏิบัติงานในหน้าที่คณะกรรมการในการจัดแข่งขันกีฬาว่ายน้ำระดับเยาวชน ”Children’s Happy Day by KIS” ณ สระว่ายน้ำมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ซึ่งเป็นการพัฒนาทักษะในการทำงานของนักศึกษาโดยเน้นการเรียนรู้ผ่านการฝึกในสถานการณ์จริง