หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-10-05 15:35:42


เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนทา ได้จัดโครงการ “การนำเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้นำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ดำเนินการแล้วมาจัดการนำเสนอ เพื่อให้นักศึกษามีประสบการณ มีทักษะในการนำเสนองานต่อที่ประชุม และเพื่อให้นักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 3 มีแนวทางในการทำโครงการวิจัย ทั้งนี้มีนักศึกษาและอาจารย์ของสาขาวิชาเข้าร่วมจำนวน 100 คน มีจำนวนผลงานวิจัยของนักศึกษา จำนวน 23 เรื่อง และได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ