หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ภาควิชาวิทยาศาสตร์ จัดประชุมออนไลน์ Meetingเราไม่ห่างกัน ในหัวข้อ “การเตรียมงานเกษียณภาควิชาวิทยาศาสตร์”ในรูปแบบออนไลน์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ จัดประชุมออนไลน์ Meetingเราไม่ห่างกัน ในหัวข้อ “การเตรียมงานเกษียณภาควิชาวิทยาศาสตร์”ในรูปแบบออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-09-06 01:10:04


ภาควิชาวิทยาศาสตร์ จัดประชุมออนไลน์ Meetingเราไม่ห่างกัน

ในหัวข้อ “การเตรียมงานเกษียณภาควิชาวิทยาศาสตร์”ในรูปแบบออนไลน์

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 19.00-21.00น. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมออนไลน์ พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “การเตรียมงานเกษียณภาควิชาวิทยาศาสตร์” ในรูปแบบออนไลน์