หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > แขนงวิชาเคมีและแขนงวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
แขนงวิชาเคมีและแขนงวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-07-11 11:11:57แขนงวิชาเคมีและแขนงวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมจัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566


     เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566 อาจารย์ ดร. พลอยทราย โอฮาม่า นำเสนอข้อมูลหลักสูตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม แขนงวิชาเคมี และแขนงวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ เป็นหลักสูตรที่บูรณาการ 3 ศาสตร์ เคมี ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ แนะนำรายวิชาต่างๆ และสร้างแรงบันดาลใจ โดยการเล่าถึงศิษย์เก่าที่จบไป และผลงานนวัตกรรมในสาขาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถในเวทีระดับชาติ ได้ไปฝึกงานต่างประเทศ และหน่วยงานชั้นนำ ทำงานได้ทุกที่และเป็นที่ต้องการ เรียนไม่ได้ยาก มีกิจกรรมให้กับนักศึกษาได้ร่วมสนุกกัน และสนับสนุนให้นักศึกษาแสดงความสามารถ ทำสิ่งที่นักศึกษาชอบและสนใจ ณ ห้องประชุม 26108 อาคาร 26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี