หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-05-17 10:47:17


วันพฤหัสบดี ที่ 5 พฤษภาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย นำทีมผู้บริหาร ประชุมหารือเพื่อติดตามและผลักดันแผนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ ทั้งนี้เพื่อสรุปผลการจัดทำหลักสูตร Higher Education Sandbox ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี