หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์ฯ บริการวิชาการตรวจสมรรถภาพทางกาย ให้กับผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม
คณะวิทยาศาสตร์ฯ บริการวิชาการตรวจสมรรถภาพทางกาย ให้กับผู้บริหารกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-03-05 11:02:12


วันพุธ ที่ 3 มีนาคม 2564 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ นำทีม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ เข้าบริการวิชาการในการตรวจสมรรถภาพทางกาย อาทิ มวลร่างกาย มวลกระดูก ความเครียดและความสมดุลของระบบประสาท ให้กับผู้บริหารของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อขยายเครือข่ายความร่วมมือสอดรับงานบริการและจัดหารายได้ในอนาคตประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

???? www.sci.ssru.ac.th

???? www.ssru.ac.th

#Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา