หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพโดยอาจารย์ ดร. จรสพร ปัสสาคำ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการบาดเจ็บทางการกีฬาได้ฝึกปฏิบัติการใช้ผ้าเทปคิเนซิโอ
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพโดยอาจารย์ ดร. จรสพร ปัสสาคำ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการบาดเจ็บทางการกีฬาได้ฝึกปฏิบัติการใช้ผ้าเทปคิเนซิโอ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-02-13 14:48:05

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพโดยอาจารย์ ดร. จรสพร ปัสสาคำ อาจารย์ผู้สอนรายวิชาการบาดเจ็บทางการกีฬาได้ฝึกปฏิบัติการใช้ผ้าเทปคิเนซิโอ ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อการป้องกัน รักษา และบำบัดร่างกายให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และช่วยในการสนับสนุนการทำงานของระบบกล้ามเนื้อและข้อกระดูกโดยไม่ส่งผลต่อขีดจำกัดของการเคลื่อนไหว และฝึกให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ พื้นฐานเกี่ยวกับการใช้ผ้าเทปคิเนสิโอเพื่อนำไปใช้ในการกีฬาต่อไป