หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการยกระดับอาชีพ และความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น ตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการยกระดับอาชีพ และความเป็นอยู่ของประชาชนในท้องถิ่น ตำบลบางแค จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-02-07 17:36:52


นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์  พร้อมทีมคณาจารย์นักวิจัย ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของประชาชนในท้องถิ่น (8 ครัวเรือน) ที่ทางคณะได้ดำเนินการเข้าไปสร้างโอกาสในการพัฒนารายได้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของประชาชนในท้องถิ่น ตำบลบางแค อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ทั้งนี้เพื่อติดตามผลของการดำเนินโครงการและเพื่อร่วมหารือแนวทางในการพัฒนารายได้ ส่งเสริมอาชีพของคนในชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน ต่อไป