หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 และ เพื่อถวายเป็นพระราชกุลศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 และ เพื่อถวายเป็นพระราชกุลศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-01-27 13:46:06

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดพิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 

และ เพื่อถวายเป็นพระราชกุลศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

      วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าสักการะ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ณ ลานสนามฟุตบอลหน้าอาคารครุศาสตร์ และเวลา 10.00 น. จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพลพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566 และเพื่อถวายเป็นพระราชกุลศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี