หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2566
บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-12-14 09:17:17

บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายเป็นพระราชกุศล 

แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2566

ในจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 - 09.00 น. บุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธี ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬา ชั้น 1