หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวนักศึกษา > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ รายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ศึกษาธรรมชาติ รายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-12-04 17:43:00


เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนาวลัย อุฑารสกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุวรรณ เกษมสวัสดิ์ ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเพิ่มประสบการณ์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4  โดยนักศึกษาได้เดินทางไปศึกษาผลกระทบจากการท่องเที่ยวและแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ในพื้นที่เส้นทางศึกษาธรรมชาติ ผาเดียวดาย และเส้นทางน้ำตกผากล้วยไม้ - น้ำตกเหวสุวัต บริเวณหอดูสัตว์หนองผักชี นักศึกษาได้เรียนรู้ความสำคัญของความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศหลากหลายประเภทและแนวทางการจัดการการท่องเที่ยวในผืนป่ามรดกโลก ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ