หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดหลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดหลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-11-15 11:21:30


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดหลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงพลังงาน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ


เมื่อวันที่ 1 - 2 พฤศจิกายน 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พรรณทิพย์ กาหยี  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้เป็นประธานจัดอบรม หลักสูตรการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยได้รับเกียรติจาก  คุณอาทิตย์ เวชกิจ รองประธานอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียนด้านอนุรักษ์พลังงาน และ Grid Modemmization สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรหลักบรรยายในหัวข้อ "Energy Efficiency The Solution for carbon Neutrality Country Policy & Thailand Energy Transition" และ คุณวิวัฒน์  โฆษิตสกุล ที่ปรึกษาด้านคาร์บอน มูลนิธิพลังงงานสะอาดเพื่อประชาชน บรรยายในหัวข้อ "Carbon Credit Certificate" จัดอบรม ณ ห้องประชุมอาคารรับรองเกษะโกมล