หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > การประชุมเพื่อหารือการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565
การประชุมเพื่อหารือการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-11-15 11:23:45

ประชุมเพื่อหารือการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565

            วันที่  4 พฤศจิกายน 2565 นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชินวัฒน์ ศาสนนันทน์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าฝ่ายและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการจัดทำ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา