หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบดอกไม้แสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบดอกไม้แสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-10-11 12:27:21

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบดอกไม้แสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง 

ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม 

   วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยรองคณบดี และบุคลากร ได้เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดี กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองอธิการบดีวิทยาเขตสมุทรสงคราม