หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2018-09-04 14:36:25


เมื่อวันที่ 27-28 สิงหาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 2  ณ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานนานาชาติ วัดมหาธาตุยุวราษรังสฤษฎิ์  ซึ่งนักศึกษาได้รับความเมตตาจากพระภาวนาวิริยคุณ วิ. แนะนำวิธีการปฏิบัติธรรม และได้ร่วมสวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็น เดินจงกรม นั่งสมาธิ รับฟังธรรมบรรยาย ตามแนวทางสติปัฏฐาน 4 ซึ่งจะเป็นแนวทางช่วยพัฒนาสติสำหรับนำมาใช้ทั้งในการศึกษา และดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท