หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมในโครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการจัดทำบัญชีมหาสมุทร (Ocean Account) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมในโครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อการจัดทำบัญชีมหาสมุทร (Ocean Account) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-04 16:04:51


หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมในโครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล

เพื่อการจัดทำบัญชีมหาสมุทร (Ocean Account) ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 -12.00 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลัยพร  ผ่อนผัน หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วย อาจารย์มรกต วรชัยรุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและเผยแพร่ สถาบันวิจัยและพัฒนา และ อาจารย์ณยศ กุลพานิช อาจารย์ประจำสาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะทำงานจากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ในโครงการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำบัญชีมหาสมุทร (Ocean Account) ในพื้นที่นำร่องอ่าวพังงา จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่ ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง