หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ณ วิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่ 3/2567
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ณ วิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่ 3/2567

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-06-12 12:42:17

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ณ วิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่ 3/2567

   เมื่อวันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านการบริหารงานและการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ณ วิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่ 3/2567 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย รองคณบดี หัวหน้าสำนักงาน หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แก่นเพชร ศรานนทวัฒฑ์ รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จากวิทยาเขตนครปฐม เข้าร่วมการประชุม จัดการประชุมในรูปแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet