หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมแผนการดำเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประชุมแผนการดำเนินงานหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-14 15:42:02


วันพฤหัสบดี ที่ 2 มิถุนายน 2565  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในการประชุมหารือวางแผนการดำเนินงานเชิงรุกในการทำความร่วมมือกับสถานประกอบการ การจัดทำรายวิชาธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank) และปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อวางแผนการดำเนินงานเชิงรุกในระยะยาว ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี