หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย
นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล คว้ารางวัลชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-06-04 18:02:22


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ ทีมนักศึกษาแขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และได้รับเงินรางวัล 20,000 บาท จากการเข้าร่วมประกวดกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2564  ซึ่งเป็นผลงานภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “ระบบเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมเครื่องประดับดินเผาบ้านเชียง” เพื่อส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปั้นหม้อเขียนสี จังหวัดอุดรธานี โดยมี อาจารย์ภาชญา เชี่ยวชาญ หัวหน้าแขนงวิชาฯ และ อาจารย์ณัฐชา วัฒนประภา เป็นที่ปรึกษาโครงการฯ ทั้งนี้  "ทีม ONE O SHOP" ประกอบด้วย นักศึกษาแขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล ดังนี้

1.นายขจร ไกรสีห์

2.นางสาวกุลณัฐ กมลรัตน์

3.นางสาวณัชชา ทับทิมศรี

4.นางสาวอริสรา พรหมเกตุ

5.นางสาวกิตติมาพร ปิยะกมลรัตน์