หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน สมพงษ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนด้านกีฬานานาชาติ ครั้งที่ 3
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน สมพงษ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนด้านกีฬานานาชาติ ครั้งที่ 3

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-03-27 10:34:14

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน สมพงษ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนด้านกีฬานานาชาติ ครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 กรมพลศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการการกีฬาเยาวชนเอเชียระหว่างประเทศ จัดการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนด้านกีฬานานาชาติ ครั้งที่ 3 โดยเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุริยัน สมพงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาโอลิมปิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นวิทยากร ให้ความรู้ด้านวิชาการและการศึกษาเกี่ยวกับอุดมการณ์และยุทธศาสตร์โอลิมปิก ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กรุงเทพ