หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรม ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ตามมาตรา 80
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรม ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ตามมาตรา 80

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2024-02-13 14:46:55

ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรม ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ตามมาตรา 80

    เมื่อวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดโครงการอบรมบริการวิชาการ หลักสูตร “ผู้ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับโครงการที่อยู่อาศัยและการปฏิบัติตามมาตรา 80 รุ่นที่ 3” ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการอบรม และบรรยายในหัวข้อ ทฤษฎีการบำบัดน้ำเสียและการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย และ รองศาสตราจารย์ ศิวพันธุ์ ชูอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม บรรยายในหัวข้อ ลักษณะของน้ำเสียจากโครงการที่อยู่อาศัย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง การตรวจวัดคุณภาพน้ำ และการจัดทำรายงานตามมาตรา 80 ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากจากผู้เข้าอบรม