หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมติดตามแผนปฏิบัติการ Action Plan เพื่อสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประชุมติดตามแผนปฏิบัติการ Action Plan เพื่อสร้างศักยภาพการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-02-04 15:08:30


วันพุธ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดีประชุมติดตามแผนปฏิบัติการ Action Plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถพัฒนาศักยภาพในการทำงานคณะให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย