หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดบ้านต้อนรับกรรมการสภาคณาจารย์ฯ สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดบ้านต้อนรับกรรมการสภาคณาจารย์ฯ สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-01-27 13:49:01

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดบ้านต้อนรับกรรมการสภาคณาจารย์ฯ สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566

     วันพุธที่ 4 มกราคม 2566 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหาร และบุคลากรเข้าร่วมต้อนรับสภาคณาจารย์ฯ สัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยกรรมการสภาคณาจารย์ฯ เข้ารับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากตัวแทนกลุ่มอาจารย์และตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี