หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-12-08 14:46:45

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564


วันอังคาร ที่ 30 พฤศจิกายน 2564  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ Google Meet