หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจัดโครงการแนะแนวอาชีพ “การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม”
แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจัดโครงการแนะแนวอาชีพ “การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-03 14:24:08


แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจัดโครงการแนะแนวอาชีพ

“การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม”

          เมื่อวันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม 2564 ระหว่างเวลา 12.30 – 16.30 น. ที่ผ่านมา แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม  สาขาวิชาชีววิทยาสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดโครงการแนะแนวอาชีพ “การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม” ประจำปี 2564  โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการ ทั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาในปัจจุบันได้ทราบแนวทางหรือทิศทางในการทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาไปแล้ว โดยมีรุ่นพี่ศิษย์เก่า จำนวน 20 คน จากหน่วยงานทั้งภาครัฐ โรงงานอุตสาหกรรม และบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมมาให้ข้อมูลการทำงานด้านต่างๆ แก่น้องๆนักศึกษา ในรูปแบบออนไลน์ Google Meet