หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมการใช้เครื่องชุดถ่ายภาพและเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมการใช้เครื่องชุดถ่ายภาพและเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-08-03 16:13:38


เมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดอบรมการใช้เครื่องชุดถ่ายภาพและเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม ณ ห้องเครื่องมือ 26201 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษามีความรู้และมีทักษะในการใช้เครื่องมือ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก คุณ Teeranart  Puthawibool  ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท Life Science AP มาเป็นวิทยากรบรรยาย โดยได้รับการตอบรับอย่างดีในการเข้าร่วมอบรม จากอาจารย์และนักศึกษาตลอดจนบัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว