หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การขายของออนไลน์" ให้กับกลุ่มคนตกกุ้งบางคนที-ยายแพง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การขายของออนไลน์" ให้กับกลุ่มคนตกกุ้งบางคนที-ยายแพง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-05-24 11:42:15


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การขายของออนไลน์"

 ให้กับกลุ่มคนตกกุ้งบางคนที-ยายแพง อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม


เมื่อวันที่ 3-4 พฤษภาคม 2566  ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงพื้นที่ตำบลบางคนที อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม นำโดยอาจารย์ณัฐชา วัฒนประภา อาจารย์ประจำแขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ ซึ่งเป็นหัวหน้าโครงการบริการวิชาการ (ครัวเรือนที่4) และทีมงาน ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคทางการขายของออนไลน์เบื้องต้น โดยสอนวิธีการไลฟ์สินค้าผ่าน Facebook Live เพื่อเพิ่มช่องทางการขายของออนไลน์
กิจกรรมในครั้งนี้ ได้เชิญนางสาวนัทธมน นาควรรณ บุคลากรมากประสบการณ์ด้านการขายของออนไลน์ เป็นวิทยากรร่วมในกิจกรรม พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นางสาวเรณู เล็กนิมิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมการไลฟ์สินค้าผ่าน Facebook Live และให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในพื้นที่ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในชุมชน  
อีกทั้ง การดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นกิจกรรมที่อยู่ในแผนการดำเนินงานของโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้คนในชุมชนฐานราก ด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรม จังหวัดสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2566 และได้มีการดำเนินการและรายงานผลในทุกๆไตรมาส