หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวปาณิสรา นิตุธร
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวปาณิสรา นิตุธร

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-09-13 19:31:46


คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดี กับ

นางสาวปาณิสรา นิตุธร ที่ได้รับการดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น เป็น หัวหน้าฝ่ายพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะกรรมการบริหารพนักงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีมติแต่งตั้ง ผู้บริหาร ในคราวประชุม ครั้งที่ 2 / 2566 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุม