หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดศิลปะการร้อยมาลัย ผ่านรายการ “สุขแบบไทย ใจพอเพียง”
อาจารย์สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ถ่ายทอดศิลปะการร้อยมาลัย ผ่านรายการ “สุขแบบไทย ใจพอเพียง”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2019-04-03 18:47:32


    วันที่ 3 เมษายน 2562 อาจารย์จิราพร วีณุตตรานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้สัมภาษณ์ประเด็นกิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ซึ่งเป็นวันปีใหม่ของไทย และถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะการร้อยมาลัย ผ่านรายการ “สุขแบบไทย ใจพอเพียง” ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 โดยรายการแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ในช่วงแรก เป็นการสัมภาษณ์พูดคุยเรื่องของประเพณีสงกรานต์และพูดถึงลักษณะลวดลายของพวงมาลัยที่ใช้ในโอกาสต่างๆ ในช่วงสุดท้ายเป็นการสาธิตการร้อยมาลัย โดยนักศึกษาจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สำหรับเทปนี้ รายการจะออกอากาศในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562 เวลา 09.35 น. ทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5