หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ตัวแทนคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning"
ตัวแทนคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning"

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-03-11 15:05:51

ตัวแทนคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning"

    วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพิศ สว่างจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และตัวแทนคณาจารย์ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Hybrid Learning ในยุคดิจิทัล" ณ ห้องประชุมสุวพักตร์นิเวศน์ อาคาร 57 คณะวิทยาการจัดการ จัดโดย กองบริการการศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมวางแผน ออกแบบการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนการสอน และเลือกใช้เครื่องมือมาบูรณาการกับการเรียนการสอนให้เหมาะกับสาขาวิชาหรือหลักสูตร