หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดประชุมนักวิทยาศาสตร์ วางแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะ
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดประชุมนักวิทยาศาสตร์ วางแผนการปฏิบัติงานตามนโยบายของคณะ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-02-03 10:51:33


เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานในปี 2564 และรับทราบนโยบายในการทำงานจาก รองศาสตราจารย์ ดร. ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของคณะและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ สนับสนุนงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา ตลอดจนการบริการวิชาการเพื่อหารายได้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ