หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > เชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านการสร้างสื่อออนไลน์
เชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านการสร้างสื่อออนไลน์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2023-01-27 14:51:11

มาเปลี่ยนมุมอง เปิดความคิด เรียนรู้การสร้างสื่อโฆษณา

เชิญชวนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้ด้านการสร้างสื่อออนไลน์ 

หัวข้อ “เทคนิคการทำสื่อโฆษณา”

ในวันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 26103 

**สามารถลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 มกราคม 2566**

ตามลิ้งก์ https://forms.gle/NRJn4WSH6DNV1hhx5