หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์ประชุมนักวิทยาศาสตร์
ศูนย์วิทยาศาสตร์ประชุมนักวิทยาศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-01-03 15:37:46


ศูนย์วิทยาศาสตร์ประชุมนักวิทยาศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม  2564  เวลา 11.00 -  12.00   น. ได้จัดประชุมนักวิทยาศาสตร์ในหัวข้อเรื่อง ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่และแนวทางการปฏิบัติงานในปี 2565  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิพย์ กาหยี ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เป็นประธานในการประชุม