หน้าหลัก > ข่าว > ผลงาน/รางวัล นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และ รางวัล Popular vote จากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Real California Pizza Battle 2020
นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ และ รางวัล Popular vote จากการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Real California Pizza Battle 2020

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-12-02 16:58:40

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา นางสาววรุณรัตน์ ฉ่ำจิตร และ นางสาวดวงกมล กลิ่นจันทร์ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ Real California Pizza Battle 2020 (for Student Chef) ณ มหาวิทยาลัยรังสิต โดย นักศึกษาจัดทำพิซซ่า จำนวน 6 ถาด เมนู ดังนี้  

Western - Italian Pesto and Tomato Pizza with Garden Ham and Pine nut

Thai - Roasted Chicken Jaew Sauce Pizza with Laab Seasoning

Dessert - Strawberry Cheese Pizza with Almond Cream

ทั้งนี้ นักศึกษาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ คว้า 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ และ รางวัล Popular vote