หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ภาควิชาวิทยาศาสตร์ จัดประชุมออนไลน์ Meetingเราไม่ห่างกัน ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนการอบรมจัดทำเว็บไซต์อาจารย์ รูปแบบออนไลน์”
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ จัดประชุมออนไลน์ Meetingเราไม่ห่างกัน ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนการอบรมจัดทำเว็บไซต์อาจารย์ รูปแบบออนไลน์”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-10-02 21:00:36


ภาควิชาวิทยาศาสตร์ จัดประชุม Meetingเราไม่ห่างกัน

ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนการอบรม

จัดทำเว็บไซต์อาจารย์ รูปแบบออนไลน์”

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00-20.00น. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประชุมออนไลน์ พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมก่อนการอบรมจัดทำเว็บไซต์อาจารย์ รูปแบบออนไลน์”