หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชุมหารือ เพื่อจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและอุทยานธรณีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประชุมหารือ เพื่อจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและอุทยานธรณีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2020-10-02 14:48:01


เช้าวันนี้ (วันศุกร์ ที่ 2 ตุลาคม 2563) ณ ห้องประชุม 26109 ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาณัติ ต๊ะปินตา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วย คณาจารย์ในสังกัดซึ่งรับผิดชอบหลักสูตรปริญญาโทของคณะได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก เพื่อจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมและอุทยานธรณีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ที่จะมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ฯ ให้รองรับการพัฒนาประเทศทางด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและและอุทยานธรณีวิทยา โดยเป็นหลักสูตรแรกของประเทศที่จะเปิดสอนให้กับผู้สนใจเข้าศึกษาในระยะเวลาอันใกล้นี้ต่อไป