หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ ได้รับเกียรติจาก กระทรวงศึกษาธิการ ในการเป็นวิทยากร บรรยายให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ ได้รับเกียรติจาก กระทรวงศึกษาธิการ ในการเป็นวิทยากร บรรยายให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-09-02 11:41:35


อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์ ได้รับเกียรติจาก 

กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากรบรรยายให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ

วันที่ 27 สิงหาคม 2564 กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดโครงการ “ตลาดนัดการเรียนรู้วังจันทรเกษม” หลักสูตรที่ 6 ถ่ายทอดจากห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเปิดหลักสูตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐภัทร แก้วรัตนภัทร์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและพัฒนาฯ สำนักวิชาการศึกษาทั่วไปฯ (อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัลและคอนเทนท์) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับเกียรติจาก กระทรวงศึกษาธิการ ในการเป็นวิทยากร หลักสูตรที่ 6 การออกแบบการเรียนรู้เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับการศึกษาในยุค NEXT Normal Education Reimagined