หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมหลักสูตร ”ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม”
ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมหลักสูตร ”ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม”

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-09-02 11:19:13


ศูนย์วิทยาศาสตร์จัดอบรมหลักสูตร ”ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม”

        เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดอบรมบุคลากรสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน หลักสูตร “ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม” ระหว่างเวลา 09.00 – 16.30 น. ในระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในการเปิดการอบรมและบรรยายในหัวข้อ “การจัดการสิ่งแวดล้อมโรงงาน” และรองศาสตราจารย์ศิวพันธุ์  ชูอินทร์ บรรยายในหัวข้อ “สถานการณ์สิ่งแวดล้อมและกฎหมายสิ่งแวดล้อม” ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้