หน้าหลัก > ข่าว > โครงการ/ประชุม > แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564
แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2021-08-02 13:36:36


แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมจัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านการจัดการทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 

แขนงวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสำหรับนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปนัดดา ลาภเกิน และ อาจารย์ ดร.ปัญญา ไวยบุญญา จากวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง "ของขวัญจากผืนป่า สู่ความยั่งยืนของป่าไม้และชุมชน" (วันที่ 29 กรกฎาคม 2564)