หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทย์ฯ ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทย์ฯ ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-07 14:30:31

คณะวิทย์ฯ ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ณ ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ลงพื้นที่ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (8 ครัวเรือน) ได้ดำเนินการให้ความรู้ในการผลิตกะปิผสมโปรไบโอติก แก่ สมาชิก วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพทำกะปิเคยตาดำ ตำบลคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อให้ครัวเรือนในชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบที่มีอยู่เดิมเพื่อจำหน่ายสร้างรายได้เพื่อยกระดับครัวเรือนได้