หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทย์ฯ ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ตำบลท่าคา จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทย์ฯ ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ตำบลท่าคา จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-07 14:28:39

คณะวิทย์ฯ ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ตำบลท่าคา จังหวัดสมุทรสงคราม

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ลงพื้นที่ตำบลท่าคา จังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (8 ครัวเรือน) ได้ดำเนินการให้ความรู้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านท่าคา ตำบลท่าคา จังหวัดสมุทรสงคราม เกี่ยวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวผสมโปรไบโอติก เพื่อให้ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสร้างรายได้เพื่อยกระดับครัวเรือนได้