หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร/คณาจารย์/บุคลากร > คณะวิทย์ฯ ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม
คณะวิทย์ฯ ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ผู้ดูแลเว็บ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2022-06-07 14:26:47

คณะวิทย์ฯ ดำเนินโครงการบริการวิชาการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ณ ตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รินรดา พัฒนใหญ่ยิ่ง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ลงพื้นที่ตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (8 ครัวเรือน) ได้ดำเนินการติดตามผลการยกระดับรายได้ของครัวเรือนเข้าร่วมโครงการฯ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบางคนที ตำบลบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม